Jacek Szymczak OP

Kaznodzieja i sekretarz Ośrodka Kaznodziejskiego. Był duszpasterzem studentów oraz osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Pracował także w Katolickiej Agencji Informacyjnej nad przygotowaniem obsługi prasowej ŚDM 2016 w Krakowie. Publikował swoje teksty w dominikańskim miesięczniku W Drodze oraz min. na portalu Stacja7. Zaangażowany w przygotowanie dominikańskiej platformy kaznodziejskiej w internecie. Głosi Słowo wspólnotom parafialnym, grupom duszpasterskim, wspólnotom świeckich i duchownych. Do niego – jako sekretarza – trafiają prośby kierowane do Ośrodka ws. wygłoszenia rekolekcji, dni skupienia czy konferencji duchowych.