Nasze warsztaty to praca w trzech obszarach kaznodziejstwa:

https://kaznodzieje.dominikanie.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

Źródła

Jak czytać Biblię, by na nowo stała się najgłębszą inspiracją przepowiadania?
Co to znaczy głosić kerygmat, jak głosić prawdy moralne i wtajemniczać w sakramenty?

https://kaznodzieje.dominikanie.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_anchor.svg

Ja – Kaznodzieja

Jak moje talenty, umiejętności i indywidualny charyzmat wpływają na głoszenie Słowa?
Jak przekonania na własny temat oraz wewnętrzne nastawienie wpływają na skuteczne przepowiadanie?

https://kaznodzieje.dominikanie.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg

Narzędzia i techniki

Co sprzyja przejrzystości i komunikatywności naszych kazań?

Co możesz zyskać?

  • Ugruntowanie i rozwój umiejętności kaznodziejskich
  • Nowe narzędzia głoszenia
  • Sprawność korzystania ze źródeł przepowiadania
  • Umiejętność kaznodziejskiego czytania Biblii
  • Pogłębienie treści motywacji Twoich kazań, świadome stawianie celu i skuteczny dobór narzędzi
  • Budowanie osobistego warsztatu kaznodziejskiego i wewnętrznej mocy

Terminy

Jesień 2020 – X sesja

Trzy integralne zjazdy odbędą się w dniach: 28/29.10; 12/13.10; 26/27.10

Informacje i zapisy:

https://forms.gle/h51yDALMxnxAx5gDA

Koszt warsztatów to 900 zł (cena obejmuje trzy zjazdy oraz posiłek)

Zobacz film o warsztatach