Co robimy w Ośrodku Kaznodziejskim?

W klasztorze w Łodzi mieszkamy i tworzymy wspólnotę kaznodziejów, stąd wyruszamy na rekolekcje, misje, dni skupienia. Szkolimy księży, organizujemy warsztaty i konferencje na temat głoszenia Słowa. Badamy dominikańską tradycję przepowiadania oraz współczesne sposoby ewangelizowania. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z homiletyki.
Zapraszamy do współpracy.